www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
 • Historie městečka
 • ČSL Legionáři 1914-20
 • Ottova encyklopedie
 • Dějiny pivovaru
 • Památky
 • Obrazárna
  Turistika
  Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  z Historie - Historie městečka

  Od 13. století  po současnost

       Založení městečka Mirovice z původního kostelíka (později děkanského chrámu sv._Klimenta), se klade do druhé poloviny 13. století v souvislosti s  kvetoucím dolováním zlata u vesnice Lety a ještě dalších vesnic v okolí Mirovic. Ke vzniku městečka přispěla také jeho výhodná poloha a důležitá obchodní stezka poblíž původní tržní vsi na říčce Skalice.
       Jeho osudy byly často spjaty s osudem panství Zvíkovského a později Orlického. Od počátku 16. století se městečko rozvinulo právem samostatné soudní jurisdikce a právem městské rady rozsuzovali i těžké hrdelní zločiny.
       Roku 1532 byly v Mirovicích založeny městské knihy purkrechtní a uděleno právo užívání městského znaku a pečetění listin červeným voskem. Zřízení vlastního radního domu se klade k roku 1851.
       Od počátku 16. století vlastnilo městečko Mirovice právo k vaření piva, a to ve svém vlastním městském pivovaru. Privilegiem císaře Rudolfa II. z roku 1597 bylo Mirovicím obnoveno a rozšířeno právo k vybírání cel a mýt.
       Po pobělohorské době hospodářského úpadku, jenž přetrval skoro přes celé období   17. století, ožilo městečko po roce 1700 novým řemeslným a stavebním ruchem. V letech 1770 žilo v  Mirovicích asi ve 100 domech kolem tisíce obyvatel. Po roce 1790 vzrostl význam Mirovic ještě více tím, že byl zřízen samostatný Mirovický vikariát.
       Začátek dalšího vzestupu je datován rokem 1850, kde se Mirovice stávají sídlem okresního soudu a berního úřadu pro soudní Okres Mirovický. Tím následně vzniká v_Mirovicích středisko politického života kraje. Roku 1853 jsou Mirovice na základě císařského patentu prohlášeny Městem se všemi právy. Provedenou reformou státní správy v roce 1854 se Město Mirovice dále stává sídlem samostatného okresního úřadu.
       Statut Města byl Mirovicím odňat roku 1945, kdy se všechny obecní i městské úřady staly národními výbory Po pádu komunismu roku 1989 byl Mirovicím po usilovné snaze opět přiznán statut Města se státní správou. Tímto aktem, stvrzeným Parlamentem, byla napravena historická křivda z roku 1945 a Město Mirovice opět zaujímá svoje výsadní postavení a je oprávněno užívat svůj znak a další Městské symboly.

   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar